kidemtazminati.gen.tr
Kıdem Tazminatı

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarKıdem Tazminatı 2014

Kıdem tazminatı 2014, brüt ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği dışında çeşitli sebeplerle işten ayrılması durumunda, iş kanunun öngördüğü gibi işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır. Bu tazminat işçinin işten ayrılırken aldığı brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Bu tazminat 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde belirlenen şartlarla ödenmektedir.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerekli olan koşullar nelerdir?

 • İşçinin aynı işveren bağlı olarak aynı işyerlerinde ya da farklı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması durumunda ödenir.
 • İşçinin işvereni tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebepleriyle işten çıkarılmamış olması durumunda ödenir.
 • İşçinin işyerinden askerlik görevini yapmak için ayrılması durumunda ödenir.
 • İşçinin emeklilik hakkını elde etmesi ya da emekli olabilmek için sigortalılık süresini ve prim gününü doldurmuş olması halinde ödenir.
 • Kadın işçilerin evlenmesi halinde, bir yıl içerisinde işten ayrılmış olması halinde ödenir.
 • İşçilerin ölümü ile iş akdinin feshedilmesi durumunda ödenir.
 • İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması nedeniyle işten ayrılan işçiye ödenir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin belli bir zamana bağlı olarak ücret alması durumunda: İşçiye ödenmesi gereken tazminat çalışılan her yıl için, son aldığı 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Öncelikle işçinin çalışma süresine bakılır. Çalışmış olduğu yıl sayısıyla, son ayda aldığı brüt ücret çarpılır. Daha sonra çalışma süresinin yıldan kalan ayları güne çevrilerek, son alınan yıllık brüt ücrette 365'e bölünerek günlük ücret belirlenir. Bulunan günlük ücretle, yıldan kalan günler çarpılarak, çıkan rakam önceki hesaplanmış rakamla toplanarak tazminat hesaplanmış olur.

İşçinin götürü veya parça başı ücret alması durumunda: İşçinin son aldığı brüt ücret, son bir yıl içinde aldığı tüm ücretler toplanarak bulunur. Ardından aynı yılda çalıştığı günler toplanır. İşçinin son yıl içerisinde zam almış olması halinde, zammın alındığı tarihle işten alındığı tarih arasındaki brüt ücreti, bu sürede çalışılan gün sayısına bölünerek, günlük ücreti hesaplanır.

Brüt ücretin hesaplanmasında dikkat edilecek konular nelerdir?

İşçiye aldığı aylık ücretin dışında ek ödemeler yapılıyorsa;

 • Bu ödemeler iş sözleşmesinden ya da kanundan kaynaklanmalıdır.
 • Bunların sürekli olarak ödenmesi gerekir.
 • Verilenin parayla ölçülebilmesi ya da para olması gerekir.

Verilen ek ödemelerin yıllık toplamı alınıp, bu rakamı 365'e bölerek 30 ile çarpmak gerekir. Böylece bulunan rakam aylık ücrete ilave edilmelidir.

Aylık brüt ücrete ilave edilebilecek ek ücretler nelerdir?

 • İşçinin devamlı olarak aldığı ikramiyeler
 • İşçiye verilen yemek yardımları
 • Sosyal yardım olarak yapılan yardımlar
 • İşçinin devamlı olarak aldığı primler
 • Kasa tazminatları

Kıdem tazminatının önemli detayları nelerdir?

 • Bir işyerinde kıdem tazminatı alabilecek kadar süre çalışan ancak kendi isteği ile ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alma hakları yoktur.
  Kıdem Tazminatı 2014

  . Ancak bir süre sonra aynı işyerinde işe başlayarak, bir yıldan daha az çalışılır ve işveren tarafından bir yıldan önce işyerinden çıkarılan işçiler tazminat almaya hak kazanırlar. Bu durumda önceki çalışması dikkate alınarak, bir yılı doldurduğu kabul edilir. Son çalışmasındaki süre kadar tazminat hesabı yapılarak, işveren tarafından ödenir. Önceki çalışmalar tazminat hesabında dikkate alınmaz. Kanunda hak edilmemiş tazminatın, işverenin rızasıyla bile ödenmesi yasaklanmıştır.
 • Kıdem tazminatının her yıl belirlenen üst sınırı bulunmaktadır.
 • İş kanununa göre çalışmayan işçilerin tazminat hakları yoktur. İş kanunu kapsamına girmeyen işler; deniz ve hava taşıma işlerinde çalışmak, 50 kişiden az işçinin çalıştığı Tarım ve Orman işlerinde çalışanlar, aile ekonomisi içinde kalan tarımla alakalı işyerinde çalışanlar, evlerde aile bireyleri ve üçüncü dereceye kadar akrabaların çalıştığı işlerde çalışanlar, 507 sayılı esnaf sanatkarlar kanunu 2. maddeye göre, 3 kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışanların, ev hizmetlerinde çalışanlar, sporcular, çıraklar ve rehabilite edilmiş olanların tazminat hakkı bulunmamaktadır.
 • İş şartlarının tek taraflı işveren tarafından değiştirilmesi durumunda, işçinin çalışmak istememesi halinde 6 işgününde iş akdi işçi tarafından feshedilebilir. Bu halde tazminata hak kazanılır.
 • İşçi çalıştığı günlerin sosyal güvenlik kurumuna eksik bildirilmesi halinde, iş akdini feshedebilir ve tazminata hak kazanabilir.
 • Mevsimlik çalışanların sonraki dönemde çağırılmaması halinde, önceki dönemlerin tazminatı ödenmelidir.
 • İşçinin grevlerde geçirdiği süreler tazminat hesabında dikkate alınmaz.
 • Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılabilir. Başka kesintilere tabi değildir.

Kıdem tazminatı örnek hesaplama

Çalıştığı işyerinden 31.01.2014 tarihinde işten çıkarılmış olan işçi asgari ücret üzerinden maaş almaktadır. Asgari ücret 01.01.2014 ve 30.06.2014 tarihleri arasında bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 1071,00 TL belirlendiğinden, tazminat hesaplanmasında bu değer alınacaktır. İşçi bu işyerine 01.01.2010 tarihinde başlamıştır. Bu durumda alacağı tazminat şu şekilde hesaplanmaktadır.

 • Tazminat hesabında dikkate alınacak brüt ücret 1071,00 TL
 • İşçiye ödenen aylık yemek bedeli 330,00 TL
 • İşçinin toplam çalışma süresi 4 yıl 1 ay
 • Tazminat hesabında dikkate alınacak olan toplam tutar 1401,00 TL
 • Hesaplanmış olan tazminat tutarı 5720,75 TL
 • Hesaplanan tazminattan kesilecek olan damga vergisi tutarı 43,42 TL
 • İşçiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı 5677,33 TL

Yayınlanma Tarihi : 07.1.2014 05:40:14

Kıdem Tazminatı 2014 Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Kıdem Tazminatı 2014"

şahin türk

iki yıl çalıştım ve patron beni işten çıkardı benim sorum nekadar tazminatve kıdemtazminatı ala bilirim

016-8.-17

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçinin yıpranması karşılığında ve geleceğinin güvence altına alınması için işverenin iş kanunu kapsamında ödemiş olduğu bir tazminattır. İşçinin kendi...

Kıdem Tazminatı 2013

Kıdem Tazminatı: İşçinin kendi isteği dışında iş kanunda yer alan diğer nedenlerle işten ayrılması nedeniyle işveren tarafından ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin giydirilmiş brüt ücretinin bir güne isabet e...

Kıdem Tazminatı 2014

Kıdem tazminatı 2014, brüt ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği dışında çeşitli sebeplerle işten ayrılması durumunda, iş kanunun öngördüğü gibi işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır. Bu...

Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı şartları, bu tazminatın hak edilebilmesi için gereken koşulları kapsamaktadır. Bu koşullar 1475 sayılı İş Kanunu'nda gösterilmiştir. Bu kanunda yer alan infisah ve fesih hallerinde ve en az bir yıllık çalış...

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçiye verilecek olan kıdem tazminatının en üst seviyesini belirtmektedir. Tavan uygulamasının ayrıntılarına geçmeden önce kısa bir tanımlama ile tazminatı tanımlarsak, bir çalışanın kendi isteği harici...

Yıllara Göre Kıdem Tazminatı

İşçinin giydirilmiş brüt ücretinin bir güne isabet eden kısmı hesaplandıktan sonra bu ücretin 30 ile çarpılması her 1 yıllık kıdem için hak etmiş olduğu brüt Kıdem tazminatını göstermektedir. Bu miktar ise akdin feshi tari...

15 Yıl Kıdem Tazminatı

15 yıl kıdem tazminatı,  çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmalarının çeşitli koşulları vardır. Bunlardan biriside 15 yıl çalışmak ve 3 bin 600 gün prim ödeme şartıdır. Bu koşuldan yararlanarak tazminatını alanların dikkat et...

Kıdem Tazminatı Fonu

Kıdem Tazminatı Fonu, Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı formüle göre, kıdem tazminatı için brüt ücretinin %8.3'üne gelecek şekilde prim toplanacak. Devlet, primin %25'ini (2,075 puan) karşılayacak. Kıdem tazminatı fonu işvere...

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatı nasıl alınır sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle kıdem tazminatı ile ilgili kısa bir tanımlama yapmak doğru olacaktır. Bir işçinin bazı nedenlerden dolayı işten ayrılması durumunda, işveren tarafından işçi işte...

3600 Gün Kıdem Tazminatı

3600 Gün Kıdem Tazminatı, çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmalarının bazı şartları vardır. Bunlardan biri 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödeme şartıdır. Bu koşuldan yararlanarak tazminatını alanların dikkat etmesi gereken...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Kıdem Tazminatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Kasım - 2017